Bala Chat Sohbet Odaları

1850 Yılına ait Osmanlı arşiv belgelerinden, Ünlü Tarihçi Prof. Dr.Tufan Gündüz’ün araştırmaları sonucu ve Balâ havalisinden Üçem Köyünden Abdullah İmirzalıoğlu’nun, Aşıkoğlu Köyünden Mevlüt Altıntop’un, Karahamzalı Köyünden Ethem Tanrıverdi’nin arşivinden edinilen bilgiye göre; Balâ halkının kökeni Türkmenistan Daşoğuz kökenli olup Erzurum (Pasinler Horasan) – Aydın (Söke Koçarlı)’dan gelmektedir.

İlçe ve köylerinin halkı çoğunlukla “Bozulus Türkmenleri”dir. Bozulus Türkmenlerinin en büyük obalarından biri olan Tabanlı aşiretine mensupturlar. Tabanlı aşireti Balâ havalisinde Bayat-ı cedid beyliği ve Aydın beyliği obalarını bünyesinde toplamıştır. Daha önce Erzurum (Pasinler-Horasan) ve Aydın (Söke-Koçarlı) bölgesinde bulunmuşlardır. Erzurum ve Aydın ilinin yerli halkı iken göçüp gelmiş değillerdir. 1515 yılında Türkmenistan Daşoğuz’dan Türkiye’ye gelerek Erzurum (Pasinler Horasan) – Aydın (Söke Koçarlı) arasında konar göçer Yörük hayatı yaşamışlardır.1540 Yılında Tabanlı aşireti 3 cemaatte toplam 316 hane ve 33 mücerred vergi nüfusuna sahipti. İkinci selim döneminde ise bu miktar 595 hane ve 166 mücerrede yükselmişti. Tabanlı aşiretinin kalabalık bir nüfusa sahip olmasına ve bu özelliğini uzun süre devam ettirmesine rağmen Akkoyunlu devletinin siyasi faaliyetleri içinde adına tesadüf edilmemektedir.

1690 Yılında Osmanlı devletinin çıkardığı ferman emriyle “Türkmenler bir eyalet dışında başka bir eyalete geçip yaylak yada kışlak tutamayacaktır.” Ferman emri üzerine bugün bizim atalarımızı oluşturan insanlar Erzurum (Pasinler Horasan) ve Aydın (Söke Koçarlı)’dan kalkıp tekrar bugünkü bulunduğu Balâ İlçesi sınırlarına gelmişlerdir. Balâ’yı 1690-(91) Yıllarında ağustos ayında dönemin aşiret reisi (İmirzalıoğlu) Şeyh Ali Mirza kurmuştur. Bozulus’un Erzurum (pasinler horasan) – Aydın (söke koçarlı) bölgesinden ferman emriyle orta anadolu’ya gelip Balâ havalisine yerleştikten sonra tabanlı aşiretine mensup bazı kişiler eşkıyalık faaliyetleri içinde bulunmuş ise de bu tür faaliyetlerden aşiretin kendiside bizar olmuş, münferid hadiseler aşiretin ileri gelenleri tarafından önlenmiştir. Balâ ilçesi tarih boyunca “Kasaba-i Balâ, Bozulus Sancağı, Kaza-i Yörükan, Tabanlı Kazası” olarak adlandırılmıştır.

Balâ’nın yapılanmasını sağlayan 1860 yılındaki aşiret reisi(İmirzalıoğlu) Mir Osman Bey olmuştur.

Yerleştikleri Köyler ; Balâ ilçe merkezi, Aşıkoğlu, Karadalak, Sırapınar, Yeniyapanşeyhli, Tol, Şehriban, Büyükbayat, Küçükbayat, Karahamzalı, Üçem, Büyükboyalık, Küçükboyalık, Çatalören, Çatalçeşme, Yaylalıözü, Yöreli, Suyugüzel, Gülbağı, Hanburun, Sarıhöyük, Tatarhöyük(yarısı) Köylerini kurarak yerleşik düzene geçmişlerdir.

İlçeye Balâ ismi verilirken Bozulus isiminden esinlenerek verilmiştir.

Bozulus Türkmenleri’nin yerleşim yerleri Balâ ve Keskin ilçeleri olmuştur. Keskin ilçesi Bozulus Türkmenleri’nin cerid,karaca,arablu,aşiretine mensupturlar.

1800’lü Yılların başında ilçenin sınırlarının ücra yerlerine İç Anadolu’ya sürgün getirilen kürtler yerleştirilip 15 köy kuruldu.

Son olarak 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı Ordularının yenilmesi Kafkasların Rusların eline geçmesi nedeniyle Anadolu’ya göç etmek zorunda kalan bir grup “çerkez” ilçemize gelip yerleşmeye karar verdikten kısa bir süre sonra ilçeyi büyük oranı terk etmiştir.

İlçenin 2015 belediye tüzüğünde 47 köyü (mahallesi)bulunmaktadır.

Etiketler: